Privatlivs- og Cookiepolitik

Privatlivspolitik for Urtegartneriet

Dato for seneste ændring: 24. juli 2021

Urtegartneriet dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Urtegartneriet’ Bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kirsten og Erik Vang Nielsen

Adresse: Buskhedevej 43, Kragelund, 8600 Silkeborg

CVR: 19 26 02 75

Telefonnr.: +45 86 86 74 30

Mail:  info@urtegartneriet.dk

 Website: https://www.urtegartneriet.dk/

Urtegartneriets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Urtegartneriets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Urtegartneriets berettigede interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig


Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Urtegartneriets kunde- og ordrehåndtering.
 • Som led i Urtegartneriets aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Administration af din relation til os

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger1:

Kundeoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, kontingentforhold

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger1:

Kunde oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  Registrerings- og kontakt oplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, kundeforhold

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af relevante aktiviteter i Urtegartneriet
 • Håndtering af dinerettigheder i henhold til forbruger lovgivningen.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget på Urtegartneriet, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Urtegartneriet, for eksempel optrædende og publikum til et foredrag. Billeder kan blive anvendt på Urtegartneriets hjemmesider.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger indtil, du anmoder om at få dem slettet.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder:

Kunder:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra kundeforholdets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger indtil vi modtager din anmodning om sletning


Vi opbevarer dog oplysninger på såvel kunder m.v. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Cookies.

Hvilke cookies bruger urtegartneriet.dk?

 • 1. parts cookies er nødvendigt for at websitet til at fungere.
 • 3. parts cookies bruges til analyser og markedsføring.
  • Google Analytics.
  • Google Tag Manager.

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?

Eksempel:

En række af vores sider bruger cookies til at huske:

 • dine indstillinger for visning såsom kontrastfarve eller skriftstørrelse
 • om du allerede har svaret på en pop-up-undersøgelse, der beder dig svare på om indholdet var nyttigt eller ej (så du ikke bliver bedt om at svare igen)
 • hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej.

Visse videoklip på vores sider anvender også en cookie for anonymt at indhente statistik om, hvordan du kom frem til siden, og hvilke videoer du har set.

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

Hvordan kontrollerer du cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.

Med venlig hilsen

Urtegartneriet
V/ Erik og Kirsten Vang Nielsen