Dyrkningsmetoder

Kort fortalt

Økologisk dyrkning betyder først og fremmest at man ikke bruger kunstgødning (NPK m.m.) og sprøjtemidler (ukrudtsmidler, svampemidler og insektgifte). Alle disse naturfremmede stoffer undgås, da de har skadelig indflydelse på ernæringskvaliteten af afgrøderne. Desuden forurener de naturen og grundvandet.
I stedet bruges naturgødning (staldgødning, grøngødning, tang og andre organiske gødninger). Alt dette understøttet af et godt sædskifte og gerne mangfoldighed.

Hvad skadedyr angår bestræber man sig på at give planterne optimale vækstbetingelser, hvilket øger deres modstandskraft. Yderligere søger man at fremme en helhed og naturlig balance mellem insekter, pattedyr, fugle, planter, bakterier, orme o.s.v. Dette medfører at eventuelle skadedyr bliver holdt nede af deres naturlige fjender. Sprøjter man mod skadedyr, viser det sig jo at deres fjender bliver effektivere udryddet end skadedyrene, da giftstofferne hober sig endnu mere op i dem. Så er man inde i en ond cirkel.

Dyrene behandles mere humant. De skal kunne komme ud, og der må ikke gå så mange sammen i staldene.

Alt dette medfører anderledes dyrkningsteknikker end i det konventionelle landbrug, da man forsøger at tage hensyn til de forskellige faktorers samspil på alle områder.

Metoden er meget ung (ca. midten af det 20. Århundrede), og derfor under stadig udvikling. Den minder meget om dyrkningsmetoderne fra før kemiens opblomstring, men alligevel under indflydelse af den moderne videnskabelige tankegang, tilsat en holistisk synsvinkel.


Statskontrolleret Økologisk

Den danske stat har lavet regler for, hvornår man må kalde noget for økologisk. Det røde Ø-mærke dækker over at dyrkningen er kontrolleret af plantedirektoratet, og evt. levnedsmiddelstyrelsen ved videre forarbejdning. Det grønne og blå er det fælles europæiske mærke der betyder at varen er Økologisk godkendt i hele EU, hvilket også gælder for varer med det danske mærke. Mærket til højre det nye EU Ø-mærke.

Foreningen LØJ (Landsforeningen Økologisk Jordbrug) har egne strammere regler end staten. Denne forening har i samarbejde med biodynamikere og staten, udarbejdet reglerne for statskontrolleret økologisk dyrkning.
Økologiske nyheder.


Biodynamisk dyrkning  betyder at man overholder de økologiske principper, men udvider dem med en forståelse og anvendelse af de kosmiske kræfter, der virker mellem jorden, planten og himmelrummet.

I praksis betyder det at man bruger et antal naturpræparater. Humuspræparatet (fremstillet af kogødning) bruges på jorden før man sår eller planter. Det udsprøjtes i en homøopatisk dosering, og øger planters grokraft og rodudvikling m.m. Kiselpræparatet (fremstillet af knust kisel) sprøjtes på planterne, og øger deres evne til at udnytte lyset, og fremmer modningsprocessen.

Seks specielfremstillede plantepræparater (også i homøopatiske doser) bruges ved kompostering. Man bestræber sig ved biodynamisk dyrkning på at kompostere al gødning inden brugen.

Præparaterne virker groft sagt ved at hjælpe planternes sanser, så de bedre kan optage de kosmiske kræfter de har brug for. Dette kan jo lyde noget mystisk, men det viser sig også ved kemiske analyser, at komposten og planterne er blevet anderledes (mere holdbare, mineral og vitaminrigere m.m.) end uden brug af præparaterne.

Alt dette fører til fødevarer der er rigere på livskræfter, og derfor bedre ernæring for mennesker og dyr.

Nogle biodynamikere benytter sig af stjernernes aktuelle stilling på himlen ved såning, plantning, forarbejdning m.v. Der findes en fremragende kalender, Sådage af Maria Thun, der udkommer hvert år på dansk.

Inden for biodynamikken bestræber man sig på at forbinde avler og forbruger i et tæt samarbejde. Det betyder bl.a., at der en bestræbelse for, at forbrugere i samarbejde med avlere køber en gård, og gør den fondsejet. Herved opnås at avleren bliver mere frigjort fra det økonomiske åg, og at forbrugerne får en tæt forbindelse med gården. Desuden lettes generationsskifte.

Metoden blev udarbejdet i starten af det 20. Århundrede af Rudolf Steiner i samarbejde med en gruppe landmænd og forskere. Der er og bliver til stadighed forsket i metoden, så den er under stadig udvikling.

En større artikel om biodynamisk jordbrug af Klaus Loehr-Petersen kan læses her:
Jordforbindelse med himmelsyn.

demeter-maerke biodynamisk

Herhjemme er det Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
 der står i spidsen for det biodynamiske arbejde.

Demeterforbundet står for kontrol med dyrkningen og udstedelse af godkendelsesmærket.
Dette forudsætter at man også er statskontrolleret økologisk.

Der findes også en biodynamisk forbrugersammenslutning:

Biodynamisk Forbrugersammenslutning ved Lars Mikkelsen.
Toftevænget 30, 3320 Skævinge.
tlf. 48 28 87 00